ప్రేమ పగ పోరాటం 176

By | August 2, 2021
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 175 హాస్పిటల్ ల్లో నేను వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి గౌసి పాప ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. గబగబా ఒకమూలకి వెళ్ళి పాలు పట్టింది. డాక్టర్-కంగారూ పడకు ఇక్కడకి మగవాళ్ళు ఎవరు రారు. గౌసి చిన్నగా నవ్వి ఊరుకుంది. డాక్టర్ పాపని చూస్తూ ఈ పాప రాజది కదూ..... గౌసి కి ఫ్యూస్ లు ఎగిరిపోయాయి. గౌసి--అది......అదీ..... డాక్టర్- కంగారూ పడకు. నీ రహస్యం నాకు తెలిసింది. నా రహస్యం నీకు చెప్పనా? గౌసి-ఆత్రంగా చూసింది. డాక్టర్-నా రహస్యం ఇది

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *