ప్రేమ పగ పోరాటం 37

By | December 8, 2019
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 37 లోపలికి వెళ్ళగానే తలుపు కొట్టిన చప్పుడు వినపడింది. జయ వెళ్ళి తలుపు తీసింది. మణిని చూసి సరళ అతని దేగ్గరకి వెళ్లింది. తనని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటి దేగ్గర       ఇంటికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి కిందకి వచ్చాను చెల్లి కూడా రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చింది. ఇద్దరకి అమ్మ టిఫిన్ పెట్టింది. నేను నా ప్లేట్ తీసుకుని తాత రూమ్ కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేస్తూ తాత తో మాట్లాడుతున్నాను. టిఫిన్ పూర్తి చేసి బయటకి వచ్చాను చెల్లి బ్యాగ్ తగిలించుకుని సిద్దంగా ఉంది. బండి మీద ఎక్కించుకుని స్కూల్ వైపు బయలుదేరాను. దారిలో  చెల్లి-ఏంటి వాళ్ళతో అలా చెప్పవంటా? *ఎవరితో? చెల్లి-అదే కుసుమ్,ముబీనతో  *తెలిసిపోయిందా. ఎవరు చెప్పారు? చెల్లి-పావని చెప్పింది. ఐనా అలా చెప్తారా? వాళ్ళకి ఇప్పటి అర్దం కాలేదు.రోజంతా వాళ్ళు నీ గురించి అడుగుతున్నారు. *వాళ్ళకి ప్రేమకి,ఆకర్షణకి తేడా తెలుసుకున్నతరువాత అప్పుడు అర్దం అయ్యిద్ది. చెల్లి-ఏంటి ప్రేమ, అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తున్నావు. ఎవరి నైనా ప్రేమించావా? *నేనైతే ఎవరిని ప్రేమించలేదు. నువ్వు ప్రేమ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు? ఎవరినైనా ప్రేమించావా చెప్పు అమ్మకి చెప్పి దారి క్లియర్ చేస్తాను. చెల్లి-ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి నేను ఎవరిని ప్రేమించలేదు. ప్రేమిస్తే నీకే చెప్తాను. *అంటే మనసులో ఎవరో ఉన్నారు అన్నమాట. అంటే తొందర్లో చెపుతావనిమాట. చెల్లి-(వెనుక నుండి కొడుతూ) ఆపు అన్నయ్య  *నీ ప్రేమకద ఎంతవరుకు వచ్చింది. చెల్లి-నేను చూడ్డం వరుకు వచ్చింది.(సిగ్గుపడుతూ) *(స్కూల్ వచ్చేసింది. చెల్లి బండి దిగింది ) మా చెల్లి ప్రేమించిన అదృష్టవంతుడు ఎవరో చెప్పవా(ఉత్సుకతో) చెల్లి-నాకు నేనుగా చెప్పేంతవారుకు నన్ను అడగవద్దు.(నవ్వుతూ తిరిగి వెళ్ళబోతే) *ఎలా ఉంటాడు? చెల్లి-సూపర్ గా ఉంటాడు.(అంటూ వెళ్లిపోయింది.)         నవ్వుకుంటూ ఇంటిదారి పట్టాను. ఇంటికి వెళ్ళి తాతతో మాట్లాడి నా రూమ్ కి వచ్చి చదువుకుని నిద్రపోయాను. సాయంత్రం లేచి స్కూల్కి వెళ్ళి చెల్లిని ఎక్కించుకుని ఇంటికి వచ్చాను. దారిలో చెల్లి నన్ను అంటుకుని కూర్చుని కబుర్లు చెపుతుంది. ఇంటికి వచ్చిన తరువాత తాతతో మాట్లాడి రూమ్కి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చి భోజనం చేసి షెడ్ కి వెళ్ళాను ఇవ్వాళ సరళ వచ్చే ఆఖరి రోజు  అందుకని వళ్లంతా అలసిపోయేలా, మూడు బొక్కలు కందిపోయేలా రాత్రి తెల్లవార్లు పడుకొనివ్వకుండా కామకేళి జరిగింది.సరళ పూర్తిగా సహకరించాలాని ట్రై చేసి మద్యలో చేతులు ఎత్తేసింది. పొద్దున్నే భాను సహాయంతో ఇంటికివేళ్లింది. ఇంటికి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి మంచం ఎక్కను అలసట వల్ల నాకు నిద్ర పట్టేసింది. ఎంత సేపు నిద్ర పోయానో నాకు తెలియదు. చెల్లి వచ్చి నిద్ర లేపి భోజనం పెట్టింది. తినేసి మళ్ళీ నిద్రపోయాను. మళ్ళీ రాత్రికి గానుమెలకువ వచ్చింది.లేచి కిందకి వచ్చాను. అమ్మ అప్పుడే వంట పూర్తి చేసింది. చెల్లి టి‌వి చూస్తుంది. రిమోట్ లాక్కుని పాటలు పెట్టి  *(అమ్మకి వినపడకుండా) ఎంత వరుకు వచ్చింది నీ ప్రేమకద? చెల్లి-చెప్పనుగా అక్కడనుండి ముందుకు వెళ్లలేదు.  *నేను ఒక ఐడియా ఇవ్వన? చెల్లి-(నవ్వుతూ)ఇవ్వు.

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *