ప్రేమ పగ పోరాటం 38

By | December 9, 2019
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 38 15ని!! తరువాత నా కేబిన్ కి రా.(అని నేను వచ్చేశాను)       నా కాబిన్ లోపల కూర్చుని రీమా మాడమ్ గురించి లేట్ చేస్తే చాల చేసిద్ది. వాళ్ళు రాసిన పాపర్స్ ని ఏమైనా చేయవచ్చు. రేపు మొదలు పెట్టేయాలి. అనుకుంటుండంగా తలుపు చప్పుడైంది. *కమిన్.(మానస లోపలికి వచ్చింది.) *మానస రా కూర్చో, ఇందాక జరిగినదానికి సారి. రౌండ్స్ కి వెళ్దామని వచ్చను. మానస- నా వల్లే పొరపాటు జరిగింది. నేనే చూసుకోలేదు దానికి మీరు సారి చెప్పటం ఎందుకు? *సరే మీ ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడు? మానస-తెలియదు సర్ ఫోన్ లో ఏమి చెప్పలేదు.కానీ టైమ్ పట్టిద్ది అంటున్నాడు. *ఆఫీసు విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మానస-ఏమీలేవు సర్ అంతా నార్మల్ గానే ఉంది.  *ఆర్డర్స్,వర్కర్స్,జీతాలు,అక్కౌంట్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయా? మానస-అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సర్, అక్కౌంట్స్ నజీరా చూస్తుంది. అవి నేను చెక్ చేస్తున్నాను. *సరే మానస నేను ఇంటికి వెళతాను. చూసుకో అని ఇంటికి వచ్చేశాను. చెల్లి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. నేను ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుని రేపటి కోసం కొన్ని ఫోటోలు తీసి కవర్ లోపల పెట్టి కిందకి వచ్చను. చెల్లి వచ్చి టి‌వి చూస్తుంది. తనతో కొద్దిసేపు మాట్లాడి అమ్మ భోజనం పెట్టింది. భోజనం చేస్తుండగా 4 అత్త నుండి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.  *హలో అత్త ఏంటి చాలా రోజులు తరువాతా? 4అత్త-ఎక్కడున్నావ్? *ఇంట్లో,భోజనం చేస్తున్న. 4అత్త-అమ్మకి ఫోన్ ఇవ్వు. *సరే అని అమ్మకి ఇచ్చాను.   కొద్దిసేపు అమ్మ మాట్లాడి ఫోన్ పెట్టేసి నాకిస్తూ “అత్త నిన్ను పడుకుంటానికి ఇంటికి రమ్మంటుంది. వెళ్ళు” *సరే అమ్మ  అమ్మ-భోజనం చేయగానే వెళ్ళు. *అలాగే అమ్మ.   భోజనం చేసి 4అత్త ఇంటికి వెళ్ళాను. తలుపు కొట్టగానే 4అత్త తలుపు తీసింది. బాగా అలంకరించుకుని ఉంది. లోపలకి వస్తు  *ఏంటి అత్త అందాలతో చంపేసేలాగా ఉన్నావ్? 4అత్త-ఎవరినో ఎందుకు మిమ్మల్నే . ఇన్ని రోజులు ఎందుకు రాలేదు? *వచ్చిన ప్రతి సారి నీకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *