ప్రేమ పగ పోరాటం 40

By | December 12, 2019
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 40 మంచం దిగి 4అత్త మీద దుప్పటి కప్పి ఫ్యాన్ వేసి తలుపు దేగ్గరవేసి నేను వచ్చేశాను. 4అత్త కొద్ది ని!!లో నిద్రలో జరుకుంది. నాకు నిద్ర రాక పోవడంతో కొద్దిసేపు హాల్లో కూర్చుని ఉంటే తాత గది లోనుండి చిన్న శబ్దం వినిపించింది తాత ఇంకా మెలకువగా ఉన్నాడా అనుకుని తాత గదిలోకి వెళ్ళాను. లోపల తాతకి వళ్ళుంత చెమటలు పట్టి ఉన్నాయి.చాలా భారంగా గాలి పీలుస్తున్నారు. నాకు భయం వేసి వెంటనే అమ్మ గదికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టాను. *అమ్మా....అమ్మా.. లే.. కొద్దిసేపు తరువాత తలుపు తెరుచుకుంది. అమ్మ-(కంగురుగా) ఏంటి....రాజ? ఇంత రాత్రి నువ్వు ఇక్కడ? *అమ్మ తాతకి ఒంట్లో బాగాలేదు. ఇద్దరం కలసి తాత రూమ్ కి వెళ్లబోతుంటే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చి “అమ్మ నువ్వు ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తాను”. అమ్మ సరే అనడంతో నేను బయటకి వచ్చి బండి తీసుకుని జయ ఇంటికి వెళ్ళాను. స్పీడ్గా పోనిస్తూ జయ ఇంటిముందు ఆపి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ధబ....ధబ....మని తలుపు ని బాడుతూ “జయ.....జయ.....తలుపు  తియ్యి......” కొద్దిసేపు తరువాత జయ తలుపు తెరుచుకుంది. జయ-ఏంటి రాజా? ఇంత రాత్రి? అంతా బాగానే ఉందా? *లేదు బాగాలేదు.తాతకి బాగాలేదు. వెళ్ళి మెడికల్ కిట్ తీసుకుని రా.నేను బండి దేగ్గర ఉంటాను. జయ-ఒక్క ని!!(లోపలికి వెళ్ళి ఒక బ్యాగ్ తో వచ్చి బండి ఎక్కింది) పద వెళ్దామ్. జయాని తీసుకుని బండిని గాల్లో నడుపుతూ ఇంటికి వచ్చాము. ఇంట్లోకి రాగానే తాత పక్కనే అమ్మ చెల్లి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. జయలోపలకి వెళ్ళి అమ్మ చెల్లిని నన్ను బయటకి పంపించి తాతని చెక్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. 2ని!! తరువాత వచ్చి జయ- రాజా సీరియస్ గా ఉంది. హాస్పటల్ కి తీసుకువెళ్లాలి. బండిని చూడు ఆలోపు నేను చూసుకుంటాను. *అమ్మ ఈ ఊరిలో ఎవరింట్లోనైనా కారు ఉందా? అమ్మ-లేదు. ఒక ని!! ఆలోచించి ఫోన్ తీసి కాల్ చేశాను. వెంటనే ఫోన్ ఎట్టారు. *హలో రాము? రాము-అవును నేనే. మీరెవరు? *నేను రాజని. రాము-రాజా? ఎవరు రాజా? *అదే కిరాయి,ఆక్సిడెంట్,కిడ్నాపర్స్,

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *