ప్రేమ పగ పోరాటం 46

By | December 19, 2019
telugu sex stories xossipi ప్రేమ పగ పోరాటం 46 భాను-రాజ రేపటినుండి పొలానికి రాగలవా? *ఎందుకు? భాను-రెండో పంట చేతికి వచ్చింది. దాని గురించి మాట్లాడాలి. *ఎప్పుడు జరిగింది?నాకు తెలియదే? భాను-ఎవ్వరికీ తెలియదు. గుట్టు చప్పుడు కాకుండా జరిగింది. నాకు ఒకరు చెప్పడం వల్ల తెలిసింది. *ఎందుకు జరిగింది?  భాను-ఏమో తెలియదు. దీన్నికూడా ముందు ఎలా జరిగిందో ఇదికూడా అలాగే జరిగింది. *పంట బాగానే ఉందా? భాను-బాగుంది. మరి వస్తున్నావా?   *వస్తాను.    వాళ్ళ ఇళ్ళు రావడంతో వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. మరుసటి రోజు కాలేజ్ వెళ్లివచ్చి అమ్మకి షెడ్ లోపల పడుకుంటానని చెప్పి రాత్రి పొలానికి వెళ్ళాను. అమ్మ నన్ను ఏమి అడగలేదు. రాత్రి అయ్యింది ఇంతకు ముందులాగానే సరిగ్గా సమయానికి తలుపుచప్పుడు అయ్యింది. తలుపు తెర్వగానే నేను షాక్ అయ్యాను.వచ్చిన అమ్మాయితో పాటు భాను లేదు,సరళ ఉంది. నన్ను చూసి నవ్వుతూ అమ్మాయిని తీసుకుని లోపలికి వచ్చింది. నేను తలుపు వేసి లోపలికి వచ్చాను. ఆ అమ్మాయి ముసుగుతో ఉంది. నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఎదురుగా నిలబడ్డాను. సరళ-నన్ను చూసింది చాలు. దీన్ని చూడు.(ముసుగు తీసింది)      ఆ అందాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయాను. ఏదో శిల్పం చెక్కినట్టు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి.  సరళ-(అలా చూస్తూ ఉండటంతో అమ్మాయి భుజాన్ని కొట్టి) చూశావా నేను చెప్పనుగా. (నవ్వుతూ) అమ్మాయి సిగ్గుపడుతూ తల దించుకుంది.   నాకు అక్కడ జరిగేది అర్దం కావడంలేదు. నా పరిస్తితిని అర్దం చేసుకుని  సరళ-దీని పేరు జెన్నీ,జెన్నిఫర్. నా స్కూల్ ఫ్రెండ్. రోని పెళ్ళిలో దీన్ని చూసేంతవారుకు నాకు తెలియదు. రోని పెళ్లి అని,దీనితో అని. వెంటనే నేను భానుకి ఫోన్ చేసి చెప్పాను. తరువాత ఏమి జరిగిందో నీకు తెలుసు. *ఉన్న పళంగా పెళ్ళి ఏంటి.? సరళ- అది జెన్నీ చెప్పాలి. జెన్నీ- ఏమో తెలియదు.నిన్న చూసుకున్నారు, ఇవాళ పెళ్ళి అన్నారు. ఎందుకు,ఏంటి అనేలోపు పెళ్ళి అయ్యిపోయింది. *ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావో తెలుసా? జెన్నీ-తెలుసు సరళ అన్నీ చెప్పింది. *అన్నీ అంటే? జెన్నీ-భాను వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది. అందుకే ఇలా. *నీకు ఇష్టమేనా? జెన్నీ-ఏమో తెలియదు.సరళ ఉందని ధైర్యం తో ఇక్కడకి వచ్చాను. సరళ- అబ్బా...... మీరు మీ మాటలు. నేను నీతో పాటు ఒక దెబ్బ వేయించుకుందామని వచ్చాను. ఇంకా మొదలు పెట్టండి. నాకు ఆగటం లేదు. *సరే ఎవరు ముందు. జెన్నీ-సరళ ముందు. సరళ- కాదు రూల్ ప్రకారం జెన్నీనే ముందు. *వచ్చిన దేగ్గర నుండి తల దించుకుని ఉన్నావు ఒకసారి తల పైకి ఎత్తు.     జెన్నీమెల్లగా తల పైకి ఎత్తింది. తన కళ్ళు చాలా అందంగాఉన్నాయి. జెన్నీని నిలబెట్టి దొండ పండు లాంటి పెదాలని అందుకుని ముద్దు పెడుతూ తన ఒంటి మీద బట్టలు ఒక్కొక్కటిగా తీసేశాను. కింద వాటికి సరళ సాయం చేసింది. కొన్ని క్షణాలలో జెన్నీ నగ్నంగా మారింది. ముద్దుని వదిలి తన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.