ప్రేమాభిషేకం 39

By | July 17, 2021
telugu sex stories ప్రేమాభిషేకం 39 వాడు అలా అమ్మ నడుం పట్టుకోగానే బయట నిలబడి చూస్తున్న నాకు ఇప్పుడే వెళ్లి వాణ్ని తన్నాలి అనేంత కోపం వచ్చింది. కానీ వాడి చేసిన అమ్మ రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం అని బయట ఆగిపోయాను. వాడు అలా చెయ్య వేయగానే అమ్మ చిన్నపాటి షాక్ తో చేతిలో ఉన్న గిన్నెను వదిలేసి, వెనక్కి తిరిగి వాడితో... అ: ఏం చేసావు రా ఇప్పుడు?  వాడు నసుగుతూ పె..పె..పెద్దమ్మా..అ...అదీ... అమ్మ మొహం కోపంతో ఎర్రగా అయిపోయింది వాడి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *