రాజ్య సింహాసనం 29

By | December 8, 2019
రాజ్య సింహాసనం 29 పద్మ తన ఎర్రటి పెదవులను తెరిచి ఆదిత్యసింహుడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఒక గుక్క తాగింది.ఆదిత్యసింహుడు మదిర గ్లాసుని పక్కన పెట్టి, “దీని సంగతి తరువాత చూద్దాం,” అన్నాడు. పద్మ : ఆహా….అలా అయితే ప్రశాంతంగా నిద్ర పోండి…రాత్రికి మిమ్మల్ని ప్రభావతి రాకుమారి గారు తన మందిరానికి తీసుకురమ్మన్నారు….(అన్నది కొంటెగా…) ఆదిత్యసింహుడు : ప్రభావతి మందిరానికి వెళ్ళడానికి చాలా సమయం ఉన్నది పద్మా….అప్పటి వరకు ఈ విరహాన్ని నీవు చల్లార్చు….(అంటూ పద్మ నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు.) దాంతో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డ పద్మ బొడ్డు దగ్గర గట్టిగా గుచ్చుకున్నది. పద్మ కూడా తన బొడ్డు దగ్గర ఇంకా గట్టిగా గుచ్చుకునేట్టుగా ఆదిత్యసింహుడిని తనకేసి అదుముకుంటూ, “మీ వరస చూస్తుంటే…మీ వేడిని నేను చల్లార్చినా….ప్రభావతి గారి దగ్గరకు వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఎక్కువైతుందేమో,” అన్నది. ఆదిత్యసింహుడు : అది ఎలా….ఇపుడు వేడి చల్లార్చితే అప్పుడు ప్రశాంతంగా హాయిగా ఉంటుంది….(అంటూ తన చేతులను కిందకు జరిపి పద్మ పిర్రలను పట్టుకుని గట్టిగా పిసికాడు.) పద్మ : అబ్బా….మెల్లగా ప్రభూ…. ఆదిత్యసింహుడు : వీటిల్ని చూస్తుంటే నెమ్మదిగా అన్న మాట గుర్తు రావడం లేదు….కసిగా పిసికేయాలనిపిస్తున్నది… పద్మ : ఈ ఆవేశాన్ని కొంచెం ప్రభావతి గారి దగ్గర కూడా చూపించండి…. ఆదిత్యసింహుడు : పభావతిని చూడగానే ఆవేశం దానంతట అదే వస్తుంది పద్మా…దాని గురించి నువ్వేం కంగారుపడకు…. పద్మ : నిజమే ప్రభూ….ఇప్పుడు ఆమె మీ ప్రియురాలు కాదు….మీ అన్నగారి భార్య….దాంతో కసి సహజంగానే ఎక్కువగా ఉంటుంది….(అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన పిర్రలని పిసుకుడిని ఆస్వాదిస్తున్నది.) ఆదిత్యసింహుడు : మీ ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడటం చాలా కష్టం….. పద్మ : అదేం లేదు ప్రభూ….నేను మగవారి సహజమైన స్వభావాన్ని చెప్పాను అంతే….మీ మనసు నొప్పించి ఉంటే క్షమించండి…. ఆదిత్యసింహుడి ఏమీ మాట్లాడకుండా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.