రాజ్య సింహాసనం 30

By | December 9, 2019
రాజ్య సింహాసనం 30 దాంతో పద్మ ఒక్కసారి గట్టిగా మూలుగుతూ, “ఏంటి ప్రభూ…ఆ గిల్లడం….అలా రవిక మీద నలిపితే ఎంత నొప్పిగా ఉంటుందో తెలుసా,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడి చెయ్యి మీద చిన్నగా గిచ్చింది. సహజంగా దాసీలు రాజుల కోరికలు తీర్చడానికి అన్నట్టు…ఏం మాట్లాడితే ఏం కోపం వచ్చి శిక్ష విధిస్తారేమో అన్న భయంతో ఒళ్ళు అప్పగించి పడుకుంటారు. కాని పద్మ అలా కాకుండా తల్పం మీద ఆమె చొరవకు ఆదిత్యసింహుడు నవ్వుతూ, “మరి అంత నొప్పిగా ఉంటే తీసెయ్యొచ్చుగా,” అంటూ వేళ్ళతో ముచ్చికల మీద రాపాడిస్తున్నాడు. “నేను తీయను…మీరే తీసుకోండి…” అంటూ పద్మ చిలిపిగా ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది. “ఈ చనువు నాకు బాగా నచ్చింది పద్మా…ఇలా చిలిపిగా ఉంటే చాలా అందంగా ఉన్నావు,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు ముందుకు ఒంగి పద్మ పెదవులను నోట్లోకి తీసుకుని కసుక్కుని కొరికాడు. ఆదిత్యసింహుడు అలా కొరకగానే పద్మకి మంటెత్తడంతో తన పెదవిని చేత్తో నిమురుకుంటూ, “అలా ముద్దొసే ఇలా కొరికేస్తారా,” అంటూ నాలుకతో పెదవులను తడుపుకుంటున్నది. “చెప్పాను కదా…ఇంత అందంగా ఉంటే బుధ్ధి గతి తప్పుతుంది,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతులతో పద్మ సళ్ళను చిన్నగా పిసుకుతూ నిమురుతున్నాడు. ఆదిత్యసింహుడు అలా నెమ్మదిగా నిమురుతుండే సరికి పద్మకి ఒళ్ళు ఇంకా వేడెక్కిపోయింది. పద్మ ఇక తట్టుకోలేక, “రవిక తీసేయండి ప్రభూ…తరువాత మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పిసుక్కోండి,” గోముగా అంటూ ఆదిత్యసింహుడి వైపు చూసింది. “అదీ…అలా అడిగితే తీస్తాకదా,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు వెంటనే రవిక ముడి విప్పేసాదు. ఆమె సళ్ల పొంగుకు రవిక ముడి కొంచెం గట్టిపడటంతో ఆదిత్యసింహుడికి రవిక ముడి విప్పడంలో పద్మ కూడా సహాయం చేసింది. ఇప్పుడు ఇద్దరి ఒంటి మీద నూలుపోగు కూడా లేకపోయే సరికి పద్మ సిగ్గు పడిపోతూ ఆదిత్యసింహుడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని తల్పం మీద ముడుచుకుపోయింది. ఆదిత్యసింహుడు కూడా పద్మని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఆమె చెవి మీద ముద్దు పెట్టి నాలుకతో నాకుతున్నాడు. పద్మ మెలికలు తిరిగిపోతూ ఆదిత్యసింహుడిని ఇంకా గట్టిగా కౌగిలించుకున్నది. ఆదిత్యసింహుడు తన పెదవులతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *