రంకు భాగోతాలు 34

By | August 12, 2020
naa telugu kathalu రంకు భాగోతాలు 34 నాన్నా నువ్వు ఇంకొంచెం సేపు ఉంటావా ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోతావా అన్నాను ఏ అన్నారు పెన్ ఐపోయింది కొనుకుని వస్తా అన్నాను సరే త్వరగా వచెయ్ అన్నారు నేను బయటకి వెళ్ళి పక్క వీది అంతా తిరిగాను ఎక్కడా ఫన్షన్ అవుతున్నా సీన్ ఏమి కనిపించలేదు. పక్క వీదిలో ఉన్నా అమ్మని మా పక్కింటి ఆంటీనీ పిలిచారు అంటే కనీసం ఇంటి దగ్గర ఒక 10 మంది ఐనా ఉండాలి కదా అలా ఏ ఇంటిదగ్గరా లేదు. ఇదేంటీ అనుకుని నేను మెల్లగా ఇంటికి వచ్చేశా. నేను వచ్చేసరికి నాన్న భీరువా తెరిచి ఏదో చూసుకుంటున్నారు. అమ్మ ఏమన్నా వస్తుందా అన్నారు లేదు నాన్నా ఎక్కడ కనపడల్దు అనాను సరే ఐతె నేను ఆఫీసుకు వెళుతున్నాను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *