శోభనం తర్వాత పెళ్లి 25

By | July 30, 2020
telugu stories kathalu novels శోభనం తర్వాత పెళ్లి 25 మోహన్ మొడ్డ అందాలని చూసేప్పటికి వున్నపళంగావెళ్ళి మోహన్ మొడ్డని నోటినిండాకూరేసుకుని మనసుతీరా చీకి ఆపైన పూకునిండా దోపేసుకోవాలనిపించింది. ఎప్పుడో రెండుమూడేళ్ళక్రితం ఎవరింటికో బంధువులపెళ్ళికెళ్ళినప్పుడెప్పుడో.. నిర్మలపూకులో మొడ్డదిగబడి నిర్మలనిసుఖపెట్టింది.. మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళతరువాత మోహన్ మొడ్డ అంతలా కౌవ్విస్తూ కనపడేప్పటికి నిర్మల వొళ్ళు వశం తప్పిపోయి ఆ మొడ్డపోటుకోసం నిర్మల వొళ్ళు అంగలార్చసాగింది. నిర్మల మెత్తపడిపోవడం చూస్తూ.. సరిత.. వొద్దే అక్కా.. ఎంచేస్తున్నావు? నీకేమన్న తెలుస్తున్నాదా.. నువెళ్ళి చిన్నపిల్లాడిపక్కలో పడుకోవడమేమిటి..? అంటూ సరిత తన అక్క నిర్మలని వారిస్తుంటే.. నిర్మల తన చెల్లిని సముదాయిస్తూ.. పోనీలేవే.. నిజంగా వాడుచెప్పినట్లు నన్ను సుఖపెట్టేడే అనుకో.. పెళ్ళికాని నాముఖానికి మంచి సుఖం దొరికినట్లౌతుంది.. ఒకవేళ వాడుకానీ నన్ను సుఖపెట్టలేకపోయేడనుకో.. అప్పుడు కనీసం వాడు పిల్లాడు.. పూర్తిగా ఎదిగిన ఓ స్త్రీని సుఖపెట్టలేడన్న సంగతి వాడికైనా అర్ధమౌతుంది.. అంటూ నిర్మల తన వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసుకుని పూర్తిగా నగ్నంగా ఐపోయి మంచమెక్కి వెళ్ళి మోహన్ పక్కన పడుకున్నాది.. ఎప్పుడైతే నిర్మల వెళ్ళి మోహన్ పక్కలో పడుకుందో.. మరునిమిషంలో పద్మ గుండెలనిండా వూపిరిపీల్చుకుంటూ.. బయటనించీ గడియవేసి పడకగది గుమ్మదగ్గర కూలబడ్డ హేమని వుద్దేసించి.. హేమా.. ఇక్కడ పరిస్తితులన్నీ సర్దుకున్నాయి ఇంక భయంలేదు.. దా.. తలుపులుతీసి నువ్వుకూడాలోపలకి వొచ్చెయ్.. అని పద్మ చెప్పడంతో.. హేమ వాళ్ల పడకగది తలుపులుతీసి నిమ్మదిగా వాళ్ల పడకగదిలోకి  

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *