సౌందర్య గిరీ 66

By | February 9, 2021
naa telugu kathalu సౌందర్య గిరీ 66 గిరి ముందుకి వంగి రంజిత బుగ్గ లు పట్టుకుని ....చెంప మీద తొలి ముద్దు పెట్టాడు....)జ : అయ్యో రామా... ఏంటది అలానా ముద్దు పెట్టుకుంటారు...రంజిత నీ పెళ్ళాం కదా గిరి ఇప్పుడు...ప్రాపర్ ముద్దు ఇవ్వు...గి : ప్రాపర్ ముద్దా ...అదేంటో...సౌందర్య తన వేలు పెదాల మీద పెట్టి చూపించింది... గిరి రంజిత వైపు చూసాడు..సిగ్గు తో బుగ్గలు ఎర్రబడ్డాయి ఆమెకి అప్పుడే... అరమోడ్పు కళ్ళ తో చిరునవ్వు లొలుకుతుంది...రంజిత బుగ్గల మీద అరచేతుల

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.