సౌందర్య గిరీ 10

By | December 8, 2019
సౌందర్య గిరీ 10 ఎగిరి వచ్చిన కొత్త తుమ్మెద ...ఝమ్మని తాగిన పూ మకరందం రాత్రంతా ఒకరి బాహువుల్లో ఒకరు పెనేసుకుని ఆలుమగలు లాగా అన్యోన్యంగా నిద్రపోయారు. మరుసటి రోజు రోజువారీ  పనుల్లో ఇద్దరు నిమగ్నమయ్యారు...కొన్ని రోజులపాటు ...చిరు సైగలు కొంటె నవ్వులు గిల్లికజ్జాలు తోనే మాట్లాడుకున్నారు. మళ్లీ మరిది మీద కోరిక పెరిగిన సౌందర్య ఒక రోజు సాయంత్రం గిరి కి తన తనువు లో  సోధించని అంతిమ చోటు ని పరిచయం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. మరిది ఇంటికి వచ్చే టైమ్ కి విల్లా వెనక ఉన్న పూల్ లో కాసేపు ఈది.. అలానే టూ పీస్ బికినీ లో హల్ లో కి వచ్చింది..అటుగా వచ్చిన గిరి , ఆ వయ్యారం చూసి దద్ధరిల్లి పోయాడు. సౌందర్య క్యాట్ వాక్ చేస్తూ నడుము తిప్పుకుంటూ జుట్టూ తుడ్చుకుంటూ మరిది దగ్గరకు వస్తుంటే టైట్ నైలాన్ బ్రా లో సళ్ళు అదురుతూ జంట బొప్పాయి ల్లాగా అందంగా ఉన్నాయి. సౌ: బేబీ ....ఇపుడే వచ్చావా  గి: హా సౌందర్య... ఇపుడే ఫ్రెష్ అయ్యాను. సౌ :  రా బేబీ కూచో ...నేను ఇపుడే ..స్విమ్ చేసి వస్తున్నా ...అంటూ మళ్ళీ ఒళ్ళు విరిచింది మరిది కి ఫ్రీ షో ఇస్తూ గి : నైస్ సౌందర్య.. సౌ:  వాట్స్  నైస్ బేబీ.....బికినీ ఆ ..లేక నా ఫిగర్ ఆ గి : అది రెండు సౌందర్య.... సౌ : ఓహ్  వావ్ అవునా...సరే  మన ప్రేమ ప్రయాణం లో నీకీరోజు కొత్త పాఠం నేర్పుతాను ....ఇది చాలా ముఖ్యమైనది..అన్నిటికంటే గొప్పది.. సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి అప్పుడే నువ్వు మంచి లవర్ వి అవుతావు...అలాగే మగాడివి కూడా ఐపోతావు గి : ఓహ్ నేను మగాడిని నే గా సౌందర్య

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.