తరుణ్ గాడు 15

By | August 22, 2023
telugu sex stories xossipi తరుణ్ గాడు 15 సంతు: మాంచి బంగినిపల్లి మామిడి లా ఉన్నాయి. చూస్తుంటే...అని గుటకలు మింగుతున్నాడు. అమ్మ:ఆ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తోంది, అంది నవ్వుతూ... సంతు:ఎందుకులేండి... అమ్మ:ఏం తినెయ్యాలనిపిస్తోందా?? అని కొంటెగా అడిగింది. సంతు: ఇంచుమించు అలాగే...కాని తినెయ్యడం కాదు.అని ఆ అమ్మయిల ఎత్తు పాల కేసే చూస్తూ పెదాలు తడుపుకొంటున్నాడు సంతు అన్నయ్య. నాకు ఆ అమ్మాయిల పాలు చూస్తూ ఉంటే బలేగా ఉంది.నేను సంతు అన్నయ్య లా పెద్దోడిని అయితే అమ్మ పక్కన కూర్చొని అలా అమ్మాయిల ముడ్లు, పాలు చూడొచ్చుకదా అనిపించింది. అమ్మ: ఇంచుమించు అంటే? సంతు: అంటే,అంటే...ఆంటీ,అని నసిగి...మళ్ళా మరి వాటిలో పాలు ఉంటే కసుక్కొని పిండి నోరు పట్టాలనిపిస్తోంది. నాకు దిమ్మ తిరిగిపోయింది, సంతు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *