వంశాచారం 32

By | September 17, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 32 అది ఒక పాడు పడిన పురాతనమైన మండపం లా  ఉందిఎందుకంటే కొన్ని దశాబ్దాల కి పూర్వం అక్కడ ఊర్వశి అనే ఒక రాణి ఆత్మ త్యాగం చేసిందని ఆమె ఆత్మ అక్కడ తిరుగుతుంటుంది అని  కథలుప్రచారం లో ఉన్నందున  సాధారణం గా అటు వైపుకి  ఎవ్వరును వచ్చేందుకు సాహసించరు .   సరిగ్గా అదే మండపంలోకి మత్తు ఇచ్చి తీసుకురాబడిన  ఆ ఇద్దరు మహిళలు  ఘాటైన వాసన ముక్కుకి తగులుతుంటే  అతి కష్టం మీద  కళ్ళు మెల్లగా తెరచి తాము ఎక్కడ వున్నామో  గమనించ సాగారుతమ  పక్కనే   ఇద్దరు నవ యువకుల్ని కట్టివేసి మోకాళ్ళ  మీద నిలబెట్టి ఉండటాన్ని  గమనించారువాళ్ళని చూస్తే బాగా దెబ్బలు తిన్న  వాళ్ళ లా గాయాలతో మూలుగుతూ ,నొప్పికి చిన్నగా ఏడుస్తూ వున్నారు.   చింపిరి జుట్టు తో  లావుగా భయంకరం గా  వున్న ఒక మధ్య వయస్సు వాడు.. తన  చేతిలోని  పొగ ని తమకు చూపిస్తూ  నవ్వుతూ  ఎదురుగా  నిలుచున్న  ఇంకో నల్ల గా వున్న యువకుడితో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు.   ఒరేయ్.. అల్లుడూ నాకు మహా ఆనందంగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *