వంశాచారం 5

By | July 27, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 5 రాఘవయ్య తమ బావ పరంధాముడితో  మాటలుకలిపాడుఅన్నట్టు [b]పరంధాముడిది ముచ్చిల వంశందేవికకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒకఅమ్మాయిఅంతా అర్థం అయ్యినట్టు తలవూపి అయితె వదిన రాలేదన్న మాటఅందిలేదులేవే  విమలుడు తొ వెనకనే వస్తాను అని చ్జెప్పింధినువ్వు వెళ్ళీ మిగతావారిని చూడు అంటూ పంపేసి తను మనవరాలు పంచముఖి దగ్గరకి వెళ్లిని  ఇక లోపల ఇంటికి  అలంకరించి వున్న పూలను,దీపాలను ,ఆసంధడిని గమనిస్తూవున్న విక్రముడికి దేవకీ పాలపాయసంను అందిస్థూ ఎంటి అల్లుడూ బాగ అలసిపోయినట్టువున్నవు .. హూ….ఇప్పుడు నీకు ఈ పాయసం నాచుథుంధొ లేదో.. అని గుసగుసగ ఆట పట్టించ్హి నవ్వుతూ  వెళ్లిపోయిందివిక్రముడు అమ్మతొ జరిగిన అనుభవాన్ని నెమరువేసుకొంటువుండగా తన ఈడువాడుతనకి స్నేహితుడు అయిన దేవకీ చిన్నకొడుకు  సుశేనుడు రాగానే వాడితో సంతోషంగ మాటలు కలిపాడు.                    ఈలోపున పంచముఖి భర్త గజేంద్రుడు దేవికరాణి పెధకొడుకు మాధవుడుతొ కలిసి వచ్చి అన్నపూర్ణమ్మ ఆశీర్వచనలు తీసుకొన్నారు గజేంద్రుడు రొమ్ముల వంశానికి చెందినవాడు.  పేరుకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *