వంశాచారం 7

By | August 2, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 7 కిందవున్న దేవకీ పెద్ద కొడుకు మాధవుడు, పైనుంచి కిందకి దిగివచ్చిన బావ గజేంద్రుడికి తోడుగా బయటకు తీసుకెళ్లి వీడ్కోలు పలికాడు. అప్పుడు కాలం 11కి దగ్గరవుండొచ్చు.ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా వుంది. తను తల్లి పడుకొన్నగదిలోకి వెళ్లిచూస్తే అక్కడ తనతల్లి అలిసిపోయి ఒళ్లు తెలియకుండా పడుకుంది .  మెల్లగా తలుపులు మూసి మంచము వద్దకు చేరాడు. తనతల్లి పెద్ద అందగత్తె కాకపోయినా సన్నని  శరీరాకృతితో కడుపు(పొట్ట) దగ్గర కొంచం కొవ్వుపట్టి చామనఛాయతో చలాకీగాఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. తల్లిని గమనిస్తూ మాధవుడు తనపై నున్నచొక్కాను తీసివేసి  పంచతో తల్లిపక్కన  కూర్చున్నాడు. నడుముమీద చెయ్యివేసి అమ్మా అని పిలిచాడు ..కళ్ళుతెరిచిన దేవకికి తనపెద్దకొడుకు  కూర్చున్న విధానం వాడిమొఖంలో కోరికను చూసి  ఎంటిరా మాధవా నువ్వుతోటకి కాపలాకి వెళ్లాలికదా  ఈరోజు. ఇంకాఇక్కడే వున్నావా?   అనిఅడిగినది.  అందుకు  మాధవుడు అమ్మా  నీతో కాసేపు గడిపి వెళదామనుకొంటున్నానే అనిఅన్నాడు.  ఒరేయి నాన్నా ఇప్పుడు బాగ అలసివున్నానురా  ఓపికలేదు. రేపుతప్పకుండా కలుద్దాము నాన్నా. అందిప్రేమగా... అప్పటికే కోరికతో  కాలిపోతున్నమాధవుడు అమ్మచీరలో నుంచి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *