వంశాచారం 9

By | August 10, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 9 అప్పుడు కాలం  తెల్లవారు జామున 2 ఘడియలకు అటు ఇటుగ వుండవచ్చును .  దేవిక చిన్న కుమారుడు సుషేణుడు ఉలిక్కి పడి లేచాడు.. అయ్యో ఎలా నిద్రపోయాను అని తనని తానే తిట్టుకుంటూ..  తనగదిలో నుంచి వెలుపలికి వచ్చాడుఈరోజు సాయంత్రం విక్రముడు తనతో పంచుకొన్న అనుభవాలు విన్నాక ఈరోజు  తన తల్లిని ఎలాగైనా దెంగాలని నిశ్చయించుకొని వున్నాడు.   కానీ వాడి దురదృష్టం మొదట వాడిబావ రూపంలో  , తన బావ గజేంద్ర కిందకి వచ్చాక పోదామను కొంటే అన్నయ్య పైకి వెళ్లడం చూసి ఆగిపోయాడుతనకి తెలుసు ఈరోజు మాధవుడికి పొలం దగ్గర కాపలా పనివుంది అని కావున ఖఛ్చితంగా తనఅన్న కిందకి వచ్చే వరకు వేచి చూద్దామను కొన్నాడుకానీ ఇలా నిద్రపోయినందుకు తనలో తానే తిట్టుకోసాగాడు.  ఇలా ఆలోచిస్తూ గది వెలుపలికి వచ్చిన సుషేణుడు మొదట తనతండ్రి గదివద్దకు వెళ్లి అక్కడ నాన్న ఒక్కడే కిటికీ తలుపులు తెరిచి పడుకొని ఉండటాన్నిగమనించాడు,అంటే అమ్మఇప్పుడు ఆ మేడ గదిలోనే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *