వీడియో కాల్ 102

By | January 12, 2021
telugu stories kathalu novels వీడియో కాల్ 102 "అదే కదా ఫిట్టింగ్..., బాగా నీరసంగా ఉన్నాడు ఆల్రెడీ..., అందుకే నిన్ను వచ్చే ఆదివారం నిన్ను వాడి ఆశ్రమానికి రమ్మన్నాడు. అది ఒప్పుకుంటేనే ఇప్పుడు మన ఉపాయానికి సహాయం చేస్తా అన్నాడు...", అని చెప్పింది అనసూయ.అంతలో వెనుక నుండి స్వామిజి కుడా వంటింట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు. వంటింటి బయట శిష్యుడు కాపలా ఉన్నాడు.సరిగ్గా అప్పుడే మన వాసు పెరట్లోంచి వెనుక

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.