యువరాజు 13

By | November 9, 2022
telugu sex stories xossipi యువరాజు 13 అర్ధరాత్రి ఉమాదేవి తలుపు చప్పుడు కావడంతో లేచి తలుపు తీసింది... ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తిని చూసి కరెంటు షాక్ కొట్టినట్టు ఉండిపోయింది. ఎదురుగా వెంకటరావ్ ‘‘ఏంటి ఇంతసేపు, లేపల ఏం చేస్తున్నావ్?’’ అడుగుతూనే ఉమాదేవి పర్మిషన్ కోసం కూడా చూడకుండా లోపలకి వచ్చేశాడు. ‘‘ఏంటన్నయ్య ఈ టైంలో? ఏమైనా ఇబ్బందా?’’ అడిగింది ఉమాదేవి. ‘‘ఏం లేదు... నీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి... నేను కొంచెం ఇబ్బందిలో ఉన్నాను’’ అన్నాడు వెంకట్రావ్. ‘‘చెప్పండి’’ అంది ఉమాదేవి. ‘‘ఇక్కడ కాదు బెడ్రూమ్ లోకి పద గోడలకు కూడా చెవులుంటాయ్’’ అంటూ ఉమాదేవిని చేయి పట్టుకుని ఉమాదేవి బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఉమాదేవి అయిష్టంగానే తన వెంట వెళ్ళింది... వెంకట్రావ్ లోపలకి వెళ్ళాక తను మంచం మీద కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు. ఉమాదేవి జరుగుతున్న పరిణాలమాలని అంచనా వేయలేక తలుపు పక్కనే గోడకానుకుని నుంచుంది, ఎంత సేపటికీ వెంకట్రావ్ మాట్లాడక పోయేసరికి... ‘‘చెప్పండన్నయ్యా... నాకేదో ఖంగారుగా ఉంది, ఏంజరిగింది?’’ కొంత ఖంగారు పడుతూనే అడిగింది ఉమాదేవి. ‘‘ఛ... ఎప్పుడు చూసినా, అన్నా... అన్నా... అంటావ్... నువ్వలా పిలవకు... నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, ఇంతకు ముందెన్నడూ నాకలా అనిపించలేదు... కానీ ఈ మద్య నువ్వలా పిలుస్తుంటే నాకు నచ్చడం లేదు’’ ఓఇంత చికాగుగానే చెప్పాడు వెంకట్రావ్. ఉమాదేవి మనస్సులో ఏదో అలజడి వెంకట్రావ్ మాటల్లో అంతరార్ధం తెలుసుకోలేనంత అమాయకురాలేం కాదు. ‘‘చూడమ్మా... నేను డొంకతిరుగుడుగా మాట్లాడను... నిన్ను మొన్న అలా చూసినప్పటి నుండి నాకు నిద్ర రావడం లేదు, నీ స్పర్శ, నీ వాసన నాకు పిచ్చెక్కెలా చేస్తున్నాయ్’’ అంటూ వెంకట్రావ్ చెబుతుండగానే ఉమాదేవి వేగంగా డోరు తీసుకుని వెళ్ళిపోదామని తలుపు తీస్తుండగా వెంకట్రావ్ మెరుపు వేగంతో తనను అడ్డగిస్తూ ఉమాదేవిని అదే డోర్ కు ఆనించి తనకు మరింత దగ్గరకు జరిగి తలుపు గడియపెట్టాడు. వాళ్ళిద్దరి శరీరాల మద్య పెద్ద గ్యాప్ లేదు అంత దగ్గరగా ఉండే సరికి ఉమాదేవికి వెంకట్రావ్ తాగున్నాడని వాసన తెలిసింది. ‘‘ఏంటండీ ఇది... తాగి వచ్చారా? అర్ధరాత్రి పూట ఓ ఒంటరి ఆడదాని ఇంటికి తాగి రావచ్చా? మంచి మర్యాద మర్చిపోయారా?’’ అంటూ దబాయించి తప్పించుకోవాలనుకుంది ఉమాదేవి. వెంకట్రావ్ మాత్రం మరింత దగ్గరకి జరుగుతూ వాళ్ళ మద్య గ్యాప్ ను కవర్ చేస్తూ ఉమాదేవిని అతుక్కుపోబోయాడు... వెంకట్రావ్ అలా ఉమాదేవికి దగ్గరవ్వడంతో ఉమాదేవి స్థనద్వయానికి వెంకట్రావ్ ఛాతీ తగలడంతో తన చేతులు అడ్డంపెట్టి మీద పడుతున్న వెంకట్రావును తోయడానికి ప్రయత్నించింది. వెంకట్రావ్ తన చేతుల అడ్డంకి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *