అమ్మతనం 140

By | October 1, 2023
telugu sex stories xossipi అమ్మతనం 140 భక్తితో మొక్కుకుని అమ్మ ప్రక్కకువెళ్లి sorry అమ్మా sorry అమ్మా అంటూ లెంపలు వేసుకుని గుంజీలు తీస్తున్నాను . దేవుడా అంటూ అమ్మలేచి ఆపి చేతులను అందుకుని ముద్దులుకురిపిస్తున్నారు - అమ్మలగన్న అమ్మలూ ...... మీ మొక్కులు తీర్పించినది నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువైన మీ బిడ్డ దేవుడే అన్నమాట చాలా చాలా చాలా సంతోషం అంటూ ఆనందబాస్పాలతో పొంగిపోతున్నారు - మీ బిడ్డ అయిన మా దేవుడి చెంతకు చేర్చి మొక్కులు తీర్చుకునే అదృష్టాన్ని ప్రసాధించారన్నమాట ....... అమ్మా ....... నేను దేవుడిని కాదు మీ బంగారు కన్నయ్యను ...... అమ్మ : ఊహూ ...... దేవతల బిడ్డ మా దేవుడివి ..... అమ్మా ...... ఇన్నిరోజులూ ఈ ఆదిపరాశక్తి బిడ్డ మా దేవతమ్మ అని పిలిచానని నన్ను ఇప్పుడు దేవతల బిడ్డ దేవుడు అని పిలుస్తున్నారుకదూ ....... అమ్మ పెదాలపై అందమైన ఆనందం ...... , నువ్వు చెప్పినది నిజమైతే ఈ అమ్మ చెప్పినదీ నిజమే దేవుడా ....... అమ్మా ...... మా అమ్మ కన్నయ్య అని ప్రేమతో పిలిస్తేనే బాగుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అమ్మా ....... అమ్మ : మరి నన్ను దేవతమ్మను చేసినప్పుడు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *