అమ్మతనం 148

By | November 20, 2023
telugu sex stories xossipi అమ్మతనం 148 మ్మ్ ...... ఇలాగే కౌగిలించుకునే ఉండిపోతావా లేక షాపింగ్ కు ఏమైనా తీసుకెళ్లేది ఉందా కన్నయ్యా అంటూ అందంగా నవ్వుకుంటున్నారు . ప్చ్ ...... లవ్ యు లవ్ యు అమ్మా వెళదాము అంటూ కౌగిలినుండి వదిలాను . అమ్మ : నా కన్నయ్యను కవ్వించడానికి అలా అన్నాను లవ్ యు లవ్ యు ఎంతసేపైనా కౌగిలించుకో అంటూ నాచేతిని పట్టుకుని ఆపి గుండెలపైకి చేరారు అమితమైన ఆనందంతో ...... అఅహ్హ్ ...... లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు సో మచ్ అమ్మా అంటూ తియ్యదనంతో చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న అమ్మ పెదాలవైపే ఆశతో చూస్తూ అమ్మ నుదుటిపై ముద్దుపెట్టి , ఏకమయ్యేలా కౌగిలించుకున్నాను . అమ్మ : మ్మ్ ...... హాయిగా ఉంది - నువ్వు ప్చ్ అన్నావుకాబట్టి సరిపోయింది లేకపోయుంటే కొరికేసి కౌగిలించుకునేదానిని మరికాసేపు ....... ప్చ్ ...... మిస్ అయ్యానే ...... అమ్మ : ఫీల్ - మిస్ ...... అన్నీ నేనే పంచుతున్నాను , నువ్వుమాత్రం

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *