బాల 18

By | March 29, 2024
telugu sex stories xossipi బాల 18 ఆ సాయంత్రం లక్ష్మమ్మ వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత టీ తయారుచేసి ఇద్దరి కప్పులు పట్టుకొని బయటకు వెళ్లి ఒక కప్పు మున్నాకి అందించి అక్కడే కూర్చుని టీ తాగుతూ, ఏంటి మున్నా ఇంకేంటి సంగతులు? అని ముందు నేనే మాటలు కలిపాను. .... మున్నా చిన్న నవ్వు నవ్వి, నా దగ్గర ఏముంటాయి మేడం? అని అన్నాడు. .... బయట తిరిగే కుర్రాడివి నీ దగ్గర కాకపోతే ఇంట్లో ఉండేదాన్ని నా దగ్గర ఉంటాయా? అని సరదాగా అన్నాను. అందుకు మున్నా నవ్వి ఊరుకున్నాడు. మళ్లీ నేనే మాట్లాడుతూ, నీకు ఇక్కడ బోర్ కొడుతుంది కదా? అని అన్నాను. .... చేయడానికి పని ఏమీ లేదు కదా,, మీరు కూడా ఏ పని చెప్పడం లేదు రోజంతా ఖాళీగా కూర్చోవాలంటే కొంచెం బోర్ గానే ఉంటుంది కదా అని అన్నాడు. ఇప్పుడు నీకోసం నేను కొత్తగా పని వెతకాలి అన్నమాట? అని సరదాగా నవ్వాను. .... అది కాదు మేడం,,, ఏదో ఒక పని,,, కనీసం ఇంట్లో గిన్నెలు తోమే పని అయినా సరే ఏదో ఒకటి చేస్తే కొంచెం టైం

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *