పట్నం వచ్చిన పల్లెటూరోడు 3

By | March 29, 2024
telugu sex stories xossipi పట్నం వచ్చిన పల్లెటూరోడు 3 అలానే థింక్ చేస్తూ, కవిత డైవర్ట్ అవ్వడానికి తన ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ పడుకుంది. ఉదయం తను లేచేసరికి, కాఫీ తో వచ్చాడు నరసింహా, ఉదయం వాడిని చూడగానే కవిత కి మళ్లీ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయ్యింది. కాఫీ తాగుతూ ఉంటే మేడం, పని మనిషి ని మాట్లాడను, నిన్న సాయంత్రం వాచ్మెన్ తో కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాను, ఆమె వచ్చింది, మాట్లాడటానికి అన్నాడు. అవునా సారీ హల్ లో ఉండమను, వస్తున్నా అంది. సరే అని హల్ లో లోకి వెళ్ళాడు. కవిత హల్ లోకి వచ్చి, పని మనిషి తో పని గురించి చెప్పింది. జీతం ఎంత కావాలి అని అడిగింది. ఆమె 6000₹ అని చెప్పింది. కవిత మేము ఉండేది ఇద్దరమే, నేను ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం వస్తాను, ₹5000 ఇస్తాను అంది. కొంచెం డిస్కషన్ అయ్యాక ₹5500 కి ఫైనల్ చేసింది. తన పేరు అడిగింది కవిత. స్నేహ అని చెప్పింది. ఏ టైమ్ కి వస్తావు అని అడిగింది. ఉదయం 11 కి సాయంత్రం 4 కి మొత్తం రెండు గంటలు అని చెప్పింది. వంట సంగతి మరి అని అడిగింది కవిత. వంట చేస్తాను కానీ నాకు టైం సరిపోదు అని

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *