బిడ్డ ప్రేమ 15

By | January 27, 2021
telugu stories kathalu novels బిడ్డ ప్రేమ 15 నాయనమ్మ, భాగ్యంనీ చూసి డోర్ తేయకుండే మళ్ళీ టీవీ రూం లోకి పోయి,నాయనమ్మ: ఏమే భాగ్యం ఎంటే ఇంకా పెళ్లి హడావిడి పొనట్టు లేదు నీకు అంటూ అడిగింది.భాగ్యం: అబ్బే అదేం లేదు అత్త.అవును మా అక్క ఎది?నాయనమ్మ: ఆ పనికిమాలిన ముండ బట్టలు మార్చుకుంటూ ఇంకా లోపల తగాలడింది. నాకా చీకటి పడే లోపు టాబ్లెట్ , tea లేకపోతే కాళ్ళు నిలవవే భాగ్యం.భాగ్యం: నిజమే అత్త..సరిగా పెందలాలే తిని పడుకోవాలి e వయసులో అంటూ అక్క కోసం చూస్తూ,పక్కనే వున్న కీర్తిని చూసి. ఏమే కీర్తి మీ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *