చెల్లితో బంచిక్ 181

By | December 10, 2019
telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 181 మడ్డ లేవక సిగ్గుపోగొట్టుకుని సతమతమవుతున్న సుబ్బారావుకి..., పుండు మీద కారం జల్లినట్టు తల్లి కూతురు బాగా అట పట్టించడం మొదలెట్టారు. ఇద్దరు ఇంట్లో సెక్సీ బట్టలేసుకుని...., అప్పుడు అప్పుడు సుబ్బారావుకి నగ్నంగానే దర్శనం ఇస్తూ..., కావాలని అతన్ని బాగా గోకడం మొదలెట్టారు.  సుబ్బారావుకి ఎం గడ్డుకాలం దాపురించిందో కానీ..., మడ్డలో అల చలనం వస్తుంది..., మల్లి తుస్సుమని మడ్డ చచ్చుబడిపోతుంది.  ఈ పరిస్థితి పైన రమణి ప్రియాలు జోక్స్ కుడా వేసుకుంటూ..., సుబ్బారావుని ఇండైరెక్టుగా అతన్ని ఏడిపియ్యడం మొదలెట్టారు. సుబ్బారావు హాళ్ళో కూర్చున్న టైం లో..., "అమ్మా..., ఏంటే నా స్కూటీ ఇంజిన్ పని చేయ్యట్లేదు...., అది పాతది అయిపోయింది..., దాన్ని పడేసి కొత్తది కొనుకుందామా???", అని అన్నది ప్రియ. అప్పుడు రమణి..., "వంటిట్లో గ్రైండర్ కుడా పని చేసి చావట్లేదు..., పదునుగా ఉండే కొత్త గ్రైండర్ ఉన్నా కుడా దాన్ని వాడుకోకుండా అటక మీద పెట్టి మూలకి పడేసాము. ఏంటో ఈ ఇంట్లో అన్ని పాతగా అయిపోయి ఒక్కటి కుడా అస్సలు పని చెయ్యట్లేవు...., అన్ని తీసుకెళ్లి చెత్త కుండీలో పడేస్తే పీడా పోతుంది....", అని ప్రియకి కన్ను కొడుతూ అన్నది. ఈ మాటలు విన్న సుబ్బారావు...., "ఏంటే లంజెల్లారా!!!!!, ఎక్కువ మాటాడుతున్నారు!!!!!, నాకు అర్ధం అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నారా ఏంటి????", అని సీరియస్ అయ్యాడు. టక్కున భయపడేట్టు నటించిన రమణి..., "హయ్యాయో..., మీరెందుకు సీరియస్ అవుతున్నారండి????, మా ఇద్దిరికీ మీరు మొగుడు..., మిమ్మల్ని అల అంటామా????, అస్సలే మీకు స్ట్రెస్ ఎక్కువయినట్టుంది...., ఊరికే ఆవేశపడకండి..., దానికి మంచిది కాదు....", అని అన్నది. "దానికి ఏంటే లవడా???", అని కోపంగా అడిగాడు సుబ్బారావు. "దానికి అంటే..., మీ ఒంటికి అండి....., అయినా ఇంత పొగరు పనికిరాదు లేండి..., పొగరు ఎక్కడ చూపించాలో అక్కడ చుపెట్టండి ముందు....", అని మూతి తిప్పుతూ అన్నది రామణి. "ఏంటే లంజా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు...., మల్లి ఒక్క రౌండు వెయ్యాలా ఏంటి???", అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు సుబ్బారావు. "హయ్యో...., మొన్న మీరు వేసిన రౌండుకే ఇంకా తేరుకోలేదు నేను...., ఇప్పుడు మల్లి ఎందుకు లెండి...., అనవసరంగా మీకు మీరే పరువు తీసుకున్నట్టు అవుతుంది.....", అంటూ నవ్వుతూ వంటింట్లోకి జారుకుంది రమణి. ఫెళ్ళున నవ్వుతు తన రూములోకి జారుకుంది ప్రియ. సుబ్బారావుకి మాత్రం మాములుగా గుద్దలో కలట్లేదు. ఏమిచేయ్యలేని పరిస్థితి పాపం ఆయనది. మడ్డ లెవ్వక పోతే ఆడాళ్ళ ముందు పొగరుగా ఉన్నాకూడా వాళ్ళు బెండు అవ్వరు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.