ప్రేమ పగ పోరాటం 39

By | December 10, 2019
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 39 రీమా మేడమ్ స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్లింది. స్టాఫ్ రూమ్ లో ఉన్న రీమా మేడమ్ దేగ్గరకు ప్యూన్ వచ్చి “మేడమ్ మీకు  ఒక కవర్ వచ్చింది” అని చెప్పి కవర్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు.  మేడమ్ కవర్ ఓపెన్ చేయగానే మొహం మీద నవ్వు ఎగిరిపోయింది,వళ్లు మొత్తం చెమట తో తడిసిపోయింది. ఆ కవర్ లో రీమా మేడమ్,వైస్ ప్రిన్సిపల్ నగ్నంగా మంచి ఫోస్సుల్లో ఉన్నారు. అది చూసిన మేడమ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ కి ఫోన్ చేయడాని ట్రై చేసింది వాడు ఎత్తలేదు.  రీమా మేడమ్ కి ఫోన్ చేశాను. తన ఫోన్ మ్రోగగానే భయంగా తను ఫోన్ ఎత్తింది. రీమా మేడమ్-హలో..... ఎవరు............? *హల్లో........ మేడం.......గుర్తు పట్టారా........? రీమా- ఎవరు.....?గుర్తు పట్టలేదు..........ఎవరు మీరు................? *అదే మేడం........... కవర్ ఇచ్చానుగా. గుర్తు వచ్చిందా? రీమా- ఎవరు నువ్వు?............ఏమి కావాలి..........? *అవి ముందు ముందు అన్నీ తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. రీమా-ఏంచేయాలి? *1st మన మధ్య జరిగేది మూడో మనిషికి తెలియకూడదు. 2nd ఇప్పటి నుండి నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలి. లేక పోతే? రీమా-లేక పోతే .......లేకపోతే....? ఏం చేస్తవ్? నేను తలుచుకుంటే నేను నిన్ను ఏమి చేస్తానో తెలుసా? *లేకపోతే............ఏమి జరగదు. మహా ఐతే నన్ను పోలీసులకి పట్టిస్తావు అంతేగా, నేను వెళ్ళే ఒక్కనిముషం ముందు నీ చరిత్రని కాలేజీలో అందరికీ పంచేస్తాను. నా దేగ్గర ఫోటోలు మాత్రమే కాదు ఫుల్లు సినిమా ఉంది. కావాలంటే రేపు పంపిస్తాను. అది నీ చేతుల్లోకి వస్తుందో లేక వేరే చేతుల్లోకి వెళుతుందో అది నువ్వే చూసుకోవాలి. రీమా మేడమ్- మర్యాదగా అవి నాకు ఇచ్చేయి. *(కోపంగా)మేడమ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేస్థానంలో,నేను వినేస్తితిలో లేను. నేను చెప్పే స్థానంలో నువ్వు వినే స్తితిలో ఉన్నావు అది గుర్తు పెట్టుకోండి.  రీమా మేడమ్-ఏమికావాలి?.... ఎవరు నువ్వు? *నేను నువ్వు చేసిన తప్పులవల్ల నష్టపోయిన వాడిని,కోల్పోయిన వాడిని. గుర్తుకు తెచ్చుకోండి.నన్ను కనుక్కోండి. అప్పటి వరుకు నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. రీమా మేడమ్-ఏమి చేయాలి? *చెప్తాను.....చెప్తాను.... ఒక గంట తరువాత  #### పార్కుకి రా. అక్కడ చెప్తాను. అని ఫోన్ పెట్టేశాను. రీమా మేడమ్- నేను చేసిన తప్పులా? నష్టపోయాడా? కోల్పోయాడ?...... ఎవరు? ఎవరు నువ్వు? ఒక వేళ మూర్తికి చెపితే..... వద్దు  వద్దు అతని దేగ్గర ఇంకేమీ ఉన్నాయో ఏదైనా ఆలోచించి అడుగు వెయ్యాలి. పార్కు రమ్మన్నాడుగా చూద్దాం.           ఫోన్ పెట్టేసి నేను పార్కుకి వెళ్ళాను. పార్కులో అక్కడక్కడ జనం ఉన్నారు.  అక్కడ ఒక కుర్చీ, దాన్ని మొత్తం  పొదలు కప్పెసి ఉన్నాయి. కూర్చుంటే బయటకి ఎవ్వరూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.