చెల్లితో బంచిక్ 404 ఎమోషనల్ గేమ్స్

By | September 30, 2020
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 404 ఎమోషనల్ గేమ్స్ హయ్యో డాడీ!!!!, మీకు తెలీదేమో...., తన ప్రియురాలు వేరే మొగుడితో పండుకుంటే ఆమె వాడితో ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో తెలుసుకోవాలని అందరూ మగాళ్లకి ఉంటుంది...., కానీ నిజంగా వాళ్ళు గనక ఆ సీన్ వినడం కానీ చూడటం గాని చేసారో????, గుండె పగిలి చస్తారు...., అందుకే చెబుతున్నా...., ముందు ఆడియో తో మొదలెడతాం...., తరువాత వీడియో!!!", అన్నది ప్రియ చలాకీగా నవ్వుతు. అప్పుడు సుబ్బారావు...., "అబ్బో..., నాకు అంత సరదా ఏమి లేదులే....., నా కూతురు నన్ను కాదు అని పరాయి మగాడితో పందుకుంటుంది అంటేనే తట్టుకోలేను నేను..., ఇక ఆడియోలు వీడియోలు చూసే ఓపిక నాకు లేదు...., మీ రవి అన్నయ్య ఉండి ఉంటె వాడు బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడు...., వాడికి ఇలా చూడటం వినడం ఇష్టం బాగా....", అన్నాడు సుబ్బారావు."ఏమో???, మీరు కుడా స్టార్ చెయ్యండి...., మీకు కుడా నచ్చుతుందేమో!!!!", అని కళ్ళు ఎగరేస్తూ చెప్పింది ప్రియ."ఆహ్???, కొత్తగా స్టార్ట్ చెయ్యడం ఏంటి????, నువ్వు మర్చిపోయావేమో????, మన కధ మొదట్లో నిన్ను నాయుడు గారి ఇంటికి తీసుకుపోయినప్పుడు అక్కడ చిన్నోడు  ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *