ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన మాట 4

By | October 6, 2020
telugu stories kathalu novels ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన మాట 4 రాధ ఆంటీని చూడగానే మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ వల్ల నిక్కబొడుచుకున్న మోడ్డ ఇంకా గట్టిగా నిక్కబొడుచుకుంది. తను నన్ను చూస్తూ ఎంటి అబ్బాయ్ ఇంకా లేవలేదా అంది. రాత్రి సర్దుకోవడం కొంచెం లేట్ అయ్యింది కదా అందుకే ఇంకా లేవలేదు అన్నా తను కాఫీ ఇస్తు తినడానికి కిందికి వచ్చేసేయి అంది. నేను అబ్బే మీకెందుకు లే శ్రమ అంటీ అన్నాతను నవ్వుతు రావయ్యా బాబు మేమేం కొరుక్కొని తినం లే అంది నేను నవ్వి వస్తాలే అన్నా తను సరే అని తిరిగి వెళ్తుంటే చూసా గుద్ద పైకి కిందికి కదులుతూ చీర మీద నుండే సెక్సీ హా కనిపించింది తనలా వెళ్తుంటే అలాగే చూసా తనెళ్ళిపోయాక అబ్బా ఎం గుద్ద రా అని మొడ్డను షార్ట్ మీద నుండే నలుపుకుంటూ స్నానానికి వెళ్లా స్నానం అయ్యాక కిందికి వెళ్తే అంకుల్ టిఫిన్ తింటూ కనిపించాడు నన్ను చూసి రావయ్యా వినయ్ కూర్చో అంటూ రాధా వినయ్ వచ్చాడు టిఫిన్ పెట్టు అని అంటూ నన్ను చూసి ఎంటి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *