గులాబి పూల పరిమళం 81

By | August 6, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 81 మీరా తన తలను ముందుకు వెనుకకు కదిలించడం ప్రారంభించింది
మీరా ప్రభు అంగాన్ని పీల్చుకుంటూ మీరా ప్రభు ఆత్మవిశ్వాసం యొక్క దిగువ భాగంలో మీరా నాలుకతో రాపిడి (బ్రస్) చేస్తుంది
పీల్చుకున్న ప్రతిసారి మీరా ప్రభు అంగాన్ని ఒక అంగుళం మేరకు నోటిలోకి ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది
నెమ్మదిగా ప్రభు మందం మీరా నోరు నిండుగా ప్రవేశించడం ప్రారంభించింది
ప్రభు అంగపు కాండం మీరా తన లాలాజలంతో ఎక్కువగా తడిపి అధికంగా పూత పూయడం ప్రారంభించడంతో ప్రభు మీరా పీల్చడం లో
మీరా పురోగతి సాధించడం చూడగలిగాడు 
అది ఇస్ మ్మ్  అలాగే మీరా హా ఇది నాకు ప్రియమైనది మరింతగా హ్మ్మ్ పీల్చుకోండి 
మరింతగా హా నేను మీ నోటి పీల్చే ఈ విధం కోల్పోయాను హా. ....హా హా హాఫ్ హాఫ్ హా
నా భార్య ఇలా పీల్చుకోదు మీరా ఆహ్...............................
అవునా మీ భార్య ఇలా పీల్చుకోదు 
మీరా ఆమె ఇది ఇలా చేయలేదు అనుకుంది 
నేను కూడా ఇలా చేస్తా అనుకోలేదు
మీరా నోటిలో ప్రభు మెలితిప్పినా ఆత్మవిశ్వాసం
మీరా ఆనందంగా పీల్చుకుంటూ ఎంతగా పరితపిస్తూ ఆనందిస్తుందో మీరా అతనికి తెలియజేస్తుంది
ప్రభు అంగం మూడొంతులు మాత్రమే మీరా నోటిలోకి వెళ్ళ గలిగింది 
ఆ తరువాత ప్రభు అంగపు అంచు కొన మీరా గొంతు వెనుక భాగంలో తగులుతుంది 
ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేదు
నేను మీరాకు నా అంగాన్ని పీల్చుకోవడం బాగా నేర్పించాను 
మీరా ఈ ఆనందాన్ని శరత్ అదించాదు అని శరత్ పట్ల జాలిగా ఉంది నాకు 
మీరా తన నోటితో ఇచ్చే ఆనందాన్ని ఆస్వాదించగలిగేది

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *