జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 402

By | July 31, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 402 తరువాత రోజు 8 గంటలకల్లా రెడి అయ్యి సగం సగం టిఫిన్ తినింది. తనను పిక్ చేసుకోవడానికి govt వెహికల్ రావడంతో అమ్మా ఆఫీస్ కు వెళ్తున్నాను జాగ్రత్త అనిచెప్పి బయటకువచ్చి వెహికల్ లో కూర్చుంది .   లేడీ డ్రైవర్ తనను తాను గిరిజ అని పరిచయం చేసుకొని మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి , మేడం రోజూ అందుబాటులో ఉంటాను . వెళ్లమంటారా అని అడిగాడు . థాంక్స్ గిరిజా గారు ముందు నేను చెప్పిన అడ్రస్ కు అటునుండి ఆఫీస్ అని బదులిచ్చారు .  Yes మేడం , గిరిజా అని పిలవండి చాలు అనిచెప్పి మా పాత ఇంటివైపు వెహికల్ పోనిచ్చింది . వెహికల్ లోనుండే తాళం వేసి ఉండటం చూసి కలుమూసుకుని మరొక అడ్రస్ చెప్పింది . కృష్ణ ఇంటికి కూడా తాళం అలాగే ఉండటంతో కళ్ళల్లో చెమ్మతో , రేయ్ నిన్ను చూడకుండా ఉండలేను అని గుండెలపై చేతిని వేసుకొని , గిరిజా ఆఫీస్ కు పోనివ్వు అని చెప్పింది  స్టాఫ్ అందరూ బయటకువచ్చి ఆఫీస్ లోపలకు సాదరంగా ఆహ్వానం పలికి తన రూం చూపించారు . వెళ్లి కూర్చున్నా ఆక్టివ్ గా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *