జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 547

By | June 26, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 547 రేయ్ నిన్ను చంపేస్తానని చెప్పానుకదా అంటూ ఎటు నుండి తీసిందో వేలి సైజ్ అంత కత్తిని తీసి , దీనితో పొడిచి నిన్ను చంపేసి జైల్ కు పోతాను అంటూ పొడవటానికి ముందుకువస్తుంటే ,  ఇళ్లల్లో ఉన్న అమ్మావాళ్ళు , నావెనుక ఉన్న పెద్దయ్యా అన్నయ్యలూ , నా దేవత వెనుక ఉన్న పోలీసులు కంగారుపడుతుంటే , నేను కూడా నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేముస్తున్న నా మేడం చేతిలో చనిపోవడానికి రెడీ అంటూ రెండుచేతులను విశాలంగా చాపి I LOVE YOU అని కిలోమీటర్ వరకూ వినిపించేలా అరిచి చెప్పాను . అంతే నాదేవత కట్టలు తెంచుకున్న కోపంతో పొడవడానికి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *