నా తీపి గుర్తులు 501

By | June 26, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 501 కాని అప్పటికే రాము లిఫ్ట్ లో నుండి కిందకు దిగి పార్కింగ్ లో తన బైక్ తీసి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు. బయట రాకు కనిపించకపోయే సరికి జరీనా మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చి ఫోన్ తీసుకుని రాముకి ఫోన్ చేసింది. అప్పుడే బైక్ స్టార్ట్ చేసి బయలుదేరబోతున్న రాము తన సెల్ మోగేసరికి, “అబ్బా….అసలే చిరాగ్గా ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఫోన్ చేస్తున్నారు,” అని అనుకుంటూ పాకెట్ లో ఉన్న ఫోన్ తీసుకుని చూసాడు. జరీనా మేడమ్ పేరు కనిపించేసరికి అప్పటి దాకా ఉన్న చిరాకు మొత్తం ఎగిరిపోయి రాము మొహంలో నవ్వు వచ్చింది. రాము వెంటనే ఫోన్ ఎత్తి, “హలో….చెప్పండ్ మేడమ్….” అన్నాడు. జరీనా : రాము….వెళ్ళిపోయావా….ఎక్కడున్నావు….. రాము : ఇంకా వెళ్ళలేదు మేడమ్….కిందనే బైకి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *