జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 548

By | June 30, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 548 కల్యాణి కార్ డోర్ తట్టి హలో సర్ నన్ను కూడా వాళ్ళతోపాటు వెల్లమంటారా చెప్పండి సంతోషన్గా వెళతాను అని ముసిముసినవ్వులతో చెప్పింది . కల్యాణి అంతపనిమాత్రం చెయ్యకు అంటూ కారుదిగి వెనుక డోర్ తెరువడంతో థాంక్స్ అంటూ అమ్మ అంటీ ప్రక్కనే కూర్చుంది . అమ్మా ఏంజెల్స్ ను మెయిన్ డోర్ దగ్గరే చూసిన నాదేవత కళ్ళల్లో నీళ్లతో పరిగెత్తుకుంటూవచ్చి ఇందుఅమ్మ గుండెలపై వాలిపోయి అ.......మ్మా అమ్మా.......అంటూ తడబడుతూ జరిగింది చెప్పబోతుంటే ........... తల్లి అటునుండే వస్తున్నాము జరిగింది మొత్తం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *