నా తీపి గుర్తులు 502

By | June 30, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 502 కాని ఇప్పుడు జరీనా అనుమతితో తాకుతుండే సరికి రాము చేతులు ఆమె సళ్ళు తగలగానే వణుకుతున్నాయి. రాము టేపు చూసి సైజ్ చెప్పబోతుండగా…. మోహిత్ : రాము గారు….మీరు ఆమె సళ్ళ సైజు ముచ్చికలతో సహా చెప్పాలి….అందుకని కరెక్ట్ గా చూడండి. ఆమాట వినగానే రాముకి ఆనందంతో గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. రాము తన చేతిలో ఉన్న టేపుని జరీనా మేడమ్ సళ్ళ మీద నుండి ముచ్చికల మీదకు తీసుకొచ్చాడు. రాము చేతులు తన సళ్ళ మీద అలా తగులుతుంటే జరీనాకి సిగ్గుతో చితికిపోతున్నది. తన జీవితంలో తన దగ్గర చదివే ఒక స్టూడెంట్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *