మా ఇంటి కోడలు 163

By | June 16, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 163 మావ, మీకే కాదు మీ పోటు లేకుండా నాకు అన్ని రోజులంటే కష్టమే. దానికి ఒకదారి ఆలోచిస్తాను. కాస్త ఓపిక పట్టండి. ఎన్ని రోజులో చెప్పు, అప్పుడు నా బుజ్జోడ్ని నచ్చజెప్పి పడుకోబెడుతూ ఉంటాను. ఓ వారం రోజులు అనుకోండి. ఏంటి ఇంకో వారం రోజులా? కష్టం గీత. అబ్బా వారం అంటే వారం కాదు మావ, 4,5 రోజుల్లో మీ కోరిక, నా కోరిక తీరే దారి వెతుకుతాను. ఇదిగోండి పాలు తాగి హాయిగా నిద్రపోండి. అబ్బా గీత కనీసం చేత్తో అయినా నా బుజ్జోడ్ని ఆడించు కాస్తా. అబ్బా మావ, ఇప్పుడు కుదరదు మావ. నీ బుజ్జోడ్ని చేత్తో ఆడిస్తే మీ కోరిక కొద్దిగానే తీరుతుంది. మరి నా వేడిని ఎవరు తగ్గిస్తారు చెప్పండి. అసలే మీ బుజ్జోడ్ని చుస్తే చాలు, నా చిట్టి దానిలో రసాలూరడం స్టార్ట్ అవుతాయి. తర్వాత నా పరిస్థితి కష్టం అవుతుంది. అందుకే ఈ 4,5 రోజులు ఓపిక పట్టండి. తర్వాత కసితీరా నన్ను ఎక్కుదురు అంటూ మావ చేతికి పాలగ్లాసు అందించి రూం తలపులు పెట్టేసి నా రూం లోకి వెళ్లి డోర్ వేసుకున్నాను. రమ్య అప్పటికే డ్రెస్ మార్చుకుని నైటీ వేసుకుని మంచం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *