నా శృంగార ఆత్మ కథ 87

By | June 16, 2021
telugu sex stories నా శృంగార ఆత్మ కథ 87 కాలింగ్ బెల్ మోగింది. వెళ్లి చూస్తే ప్రియ. తనని చూడగానే  అసలు దీని కధ ఎంటో చూద్దాం అని ఎలాగో ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేకపోయే సరికి లోపలికి రా అని తనని లోపలికి లాగా. ప్రియ లోపలికి రాగానే తలుపు వేసేసి తనని చూస్తూ అసలు ఎంటి నువ్వు అంటూ స్టార్ట్ చేశా. నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే  ప్రియ అబ్బా ముందు నేను నేను చెప్పేది విను అంటూ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది. నేను తన వంక చూసా  తను నన్ను చూస్తూ ఇక మనం కలవక పోవచ్చు, నాకు తెలుసు ఈ విశయం నీకు చాలా  కోపం తెప్పిస్తుంది అని  కానీ తప్పదు నేను ఇక నిన్ను కలవలేను ఇదే చెప్దామని అప్పటి నుండి పిలుస్తూ ఉంటే నువ్వు వచ్చేసావ్. కానీ అలా వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంటికి ఎందుకు రమ్మన్నావో నాకు తెలుసు దీనికోసమే గా అంటూ  నా పెదాల దగ్గరికి వస్తూ నీకోసం చివరిసారిగా ఇదొక్కటే చేయగలను అంటూ ముద్దు పెట్టింది. నేను వెంటనే తనని విడిపించుకుని ఏం చేస్తున్నావ్ అంటూ తన చెంప

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *