మా ఇంటి కోడలు 170

By | July 17, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 170 ఆయన చెప్పినట్టు రమ్య బాగానే కక్కేసింది. చాలారోజులకి ఆ సుఖం దొరకడంతో లోపల దాగున్న రసాలు ఆయన పిసుకుడికి కక్కేసి ఉండి ఉంటుంది. ఆయన మొహానికి అంటిన రసాలతో రమ్య మీదికెక్కి  దాని మొహానికి దగ్గరగా పెట్టారు.  తడిచిన మొహాన్ని చూసి ఇన్ని కార్చనా అంటూ సిగ్గుపడింది.  ఇవి కేవలం నా మొహానికి అంటాయి. వీటికంటే ఎక్కువ నా కడుపులో ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి అర్థమైంది నీ పూ దూల ఎంతలా ఉందొ.  ఛీ పో రాజ్. సిగ్గేస్తుంది.  అబ్బా ఎందుకు డియర్ సిగ్గు. రసాలు ఇంతలా కక్కేసినందుకా? మరి ఏమిచేయమంటావు రాజ్... అసలే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *