మంచి కుటుంబం 102

By | July 17, 2021
telugu sex stories మంచి కుటుంబం 102  వాళ్ళ దెంగులాట చూసి తట్టుకోలేక డాడీ పక్కల సోఫాలో జారిగిల పడి పంగ తెరిచి పూకులోకి రెండు వేళ్ళు పెట్టుకొని ఆడించుకుంటూ లంజదాన చూసి దెంగవే అంది. నేను దిగితే గుల తీరడం లేదంట మీ డాడీకి మా మమ్మి కావాలంట అంది సరయు దెంగుడు దరువు ఇంకా కొంచం పెంచి. ఉమ్....ఉఫ్.....ఆహ్....అని దెబ్బ దెబ్బకి మూల్గుతూ ఒక చేయిని పక్కల వున్న కూతురి సన్ను మీద వేసి పిసికాడు. పావుగంట నుంచి ఆపకుండా దెంగుతున్న సరయుకి చివరకి రావడంతో తట్టుకోలేక ఆహ్....లంజాకొడకా ..నాకు ఐ..పో.తుంది.. ఎదురు దెంగరా అంది. అది వినగానే సరయు జోరు దెంగుడుకి అదనుచూసి ఒక్క ఎదురు పోటు వేసాడు డాడీ. ఆ దెబ్బకు పూకులో మొడ్డ ఎప్పుడు తగలని చోట తగిలేసరికి శరీరం అంతా ఒక్కసారిగా కంపించింది. ఆహ్.... అలాగే ఆపకు ఎమ్ మొడ్డరా బాబు ఎక్కడో తగిలింది అని నడుము లేపి బలంగా దిగేసింది సరయు. అదే పోటుకి ఎదురు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *