సెక్స్ లో మహారధుడు 5

By | July 17, 2021
telugu sex stories సెక్స్ లో మహారధుడు 5 రాత్రి జరిగిన సాఫ్ట్ & హార్డ్ కోర్ సెక్స్ టీచింగ్ క్లాస్ తో నేను పరిపూర్ణంగా తృప్తి పడ్డాను, రూప నన్ను ఏ ఉద్దేశంతో అన్ని రుచులు నేర్పించిందో కానీ వయసుకు మించిన అనుభవం వచ్చేసింది. ఇక ప్రాక్టీకల్స్ మొదలు పెట్టవచ్చు, రాత్రి రూప ఆంటీ చెప్పిన విషయాలు బుర్రలో తిరుగుతున్నాయి. వనజ ఆంటీకి మన విషయం తెలిసింది,  రేపు ఒక్కటే ఇంట్లో ఉంటుంది ఏమాత్రం అవకాశం దొరికిన వదలొద్దు, నీ మగతనం మీద దానికి డౌట్ ఉంది, అవకాశం ఇస్తుంది నువ్వు భయపడకు, నీ పవర్ చూపించు దానికి అని చెప్పింది. ఉదయం లేచేవరకు అందరూ వెళ్లిపోయారు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.