మంచి కుటుంబం 103

By | July 25, 2021
telugu sex stories మంచి కుటుంబం 103 బయటకి వచ్చేసరికి రూంలో ఎవరు లేకపోవడంతో లైట్ నీలంరంగు చీర అందుకు తగ్గ జాకెట్ లోపల నల్లటి బ్రా వేసి బొద్దు మీద చీర కట్టి కుడి వైపు సన్ను సగం కనిపించే విదంగా కొంగు సర్దుకుంటుంటే బయట నుంచి మాటలు వినిపించాయి వచ్చిన అతనికి తన భార్యని పరిచయం చేస్తున్నాడు ప్రసాద్. ఆ వచ్చిన అతని గొంతు ఎక్కడో విన్నటు అనిపించి మల్లి తదేకంగా వింది అప్పుడే ప్రసాద్ అతన్ని బావ అని పిలుస్తున్నాడు సావిత్రి ఐతే అన్నయ్యా అంటుంది. ఇంటి వీళ్ళు అప్పుడే వరసలు కలిపేసు కున్నారు అని బొట్టు పెట్టుకుంటుంటే సరయు లోపలికి వచ్చి మమ్మి రెడీ అయ్యావా వాళ్ళు వచ్చేసారు అంది. హా.....అయిపోయింది అంది జయ. అమ్మ జడలో పువ్వులు పెడుతూ కొంచం సెక్సీగా కనిపించు మమ్మి అంది సరయు. ఛీ చాల్లే ఇప్పటికే నేను సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్నా..... సరికాని వచ్చిన అతని వాయిస్ ఎక్కడో విన్నట్టుంది అంది జయ. ఏమో మమ్మి నాకు ఎమ్ తెలుసు అని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *