నా జీవితం 19

By | May 11, 2022
telugu sex stories xossipi నా జీవితం 19 శిల్పను కెలకడం ఎందుకు అని సరే చదువు మీద ద్రుష్టి పెట్టు అన్నాను. సడన్ గా మా అమ్మ వూరు నుంచి వచ్చింది నన్ను ఒక బ్యాంకు కి తీసుకొని వెళ్ళింది. అక్కడ రామలింగశాస్త్రి గారు పని చేస్తున్నారు నన్ను ఆయనకు పరిచయం చేసింది. ఆయన నా పేరు మీద మైనర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసారు మా అమ్మను గార్డియన్ గా పెట్టి. అమ్మ పది వేలు అందులో వేసింది. ఇవి నీ చదువుకు మీ నాన్నగారికి మనం బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినట్టు తెలియకూడదు.నీ డబ్బులు కావలిసినపుడు నా దగ్గరకు రా నేను ఈ ఫారం సైన్ చేసి ఇస్తాను నీవు ఇక్కడికి వచ్చి శాస్త్రి గారికి ఆ ఫారం ఇవ్వు. ఆయన నీకు డబ్బులు ఇస్తారు. అమ్మ:- అన్నగారు నేను వారానికి ఎంతో కొంత డబ్బులు వేసుకోవాలి దానికి నేను ఏం చేయాలి. శాస్త్రిగారు:- కొని ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు దేనిలో యెంత డిపోసిట్ చేయాలి అనుకుంటే డబ్బులు తో పటు ఇవి కూడా ఇవండీ అని చెప్పారు. అమ్మ నాకు పాసుబుక్ ఇచ్చి ఎవరికి చెప్పకు నీకు నాకు తప్ప ఎవరికీ తెలియకూడదు అంది. అమ్మ మల్లి ఊరికి వెళ్ళిపొయంది. నేను ఇంటికి వచ్చి పిన్ని కి పాసుబుక్ ఇచ్చి ఇది అమ్మ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.
0
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.