నా పేరు విక్రమ్ 35

By | November 9, 2022
telugu sex stories xossipi నా పేరు విక్రమ్ 35 ఆరు నెలలు గడిచిపోయాయి నేను సిద్ధమయ్యాను, ఇప్పుడు నాకు ఉన్న ఒకే ఒక ఆలోచన మానస.... నేను తన గురించి విన్నది నిజమేనా కాదా? ఇక అను అయితే మానస దెగ్గర అయినా ఉండాలి, లేదా ఇంట్లో అయినా ఉండాలి లేక వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ దెగ్గర అయినా ఉండాలి, నేను ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ని రోజులు అస్సలు బైట ఎం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి. మొన్నటిదాకా ఒంటి నిండా దెబ్బలు, ఈ తెగ ప్రజలు ఇచ్చిన మందు తాగడం వల్ల నాకు అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతూ ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు మందు పూర్తిగా నా బాడీ లో కలిసిపోయింది ఇక టైం వేస్ట్ చెయ్యదలుచుకోలేదు అను ని మానస ని కలవాలి. అడవి ప్రజలకి ఒక మాట చెప్పి అక్కడనుంచి సెలవ తీసుకుని అడవి నుంచి బైటికి వచ్చాను.... ముందు అమూల్య ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ ఎవ్వరు లేరు అమూల్య సంగతి తరువాత అనుకుని ముందు ఇంటికి బైల్దేరాను.... నా ఇంటి చుట్టూ ముగ్గురు కాపలా ఉన్నారు, ఆ వాతావరణం చూస్తుంటే ఇక్కడ ఎవ్వరు ఉన్నారనిపించలేదు, సునీల్ గారింటికి వెళ్ళాను, మొత్తం బూజు పట్టి ఉంది ఎవ్వరు ఉంటున్నట్టు కూడా అనిపించట్లేదు. ఈ లోగా నాకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే ప్రపంచానికి నా గురించి తెలిసిపోయింది, గ్రీన్ లోటస్ ceo నేనే అని, నా గురించి సునీల్ గురించి నా భార్య గురించి అందరికి తెలిసింది.... బైటికి వచ్చాను ఎవ్వరో నన్ను చూసి ఫాస్ట్ గా కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయారు.... సడన్ గా రాజు గుర్తొచ్చాడు... వాడి ఫార్మ్ హౌస్ కి వెళ్ళాను ఇల్లంతా కాలిగా ఉంది డోర్ తెరిచి ఉన్నట్టనిపించి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *