పూర్ణిమ 7

By | November 9, 2022
telugu sex stories xossipi పూర్ణిమ 7 శ్రీను, శ్రీ నీ కనిపెట్టడం కోసం అడవిలోకి వెళ్లాడు అప్పుడు తనకంటే ముందే అక్కడ శ్రీను కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది పద్దు, "రామ్మోహన్ ఈ vendatins తెగ కు అత్యంత శక్తివంతమైన VAMPIRE అతనే చంపేశారు అంటే వాళ్లు ఎంత పవర్ఫుల్ అనేది ఆలోచించు అయిన అక్కడ శ్రీ బ్రతికి ఉంది అని గ్యారంటీ లేదు ఇలాంటి సమయంలో మనం వెళ్లి ప్రమాదం నోట్లో పడటం తప్ప ఏమీ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాలి" అని అనింది పద్దు దానికి శ్రీను "నాకూ శ్రీ బ్రతికి ఉందా చనిపోయిందా అనేది matter కాదు అసలు ఆ శత్రువు కీ ఏమీ కావాలి వాడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడో తెలుసుకోవాలి నాకూ సమాధానం కావాలి" అని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్లాడు దాంతో పద్దు చేసేది ఏమీ లేక శ్రీను వెనుక వెళ్లడం మొదలు పెట్టింది కొంత దూరం వెళ్లాక ఇద్దరు ఒక సంఘటన చూసి షాక్ అయ్యారు అక్కడ ఒక పది నుంచి పదైదు మంది దాకా Vampires చనిపోయి పడి ఉన్నారు కొంతమంది తలలు వెనకు విరిచి చంపారు ఇంకొందరి కాలు, చేతులు వేరుగా పడి ఉన్నాయి కానీ వాళ్ల శవాల మధ్య "ఒక చక్రం గీసి మధ్యలో ఒక గుర్రం తల తో ఉన్న బాతు మీద భలేం విసురుతున్న ఒక యోధుడు బొమ్మ ఉంది" అది చూసి షాక్ అయ్యింది పద్దు "నో ఛాన్స్ ఇలా జరగడానికి వీలు లేదు" అని అరిచింది దానికి శ్రీను ఎమైంది అని అడిగాడు "ఇది jersey devils అనే భయంకరమైన vampire తెగకు చెందిన లోగో వాళ్ళకి ధర్మశాల లో పని ఏంటి" అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఒక చెట్టు చాటు నుంచి ఏదో శబ్దం అయితే పద్దు వెంటనే vampire లాగా మారి "ఎవరది" అని గట్టిగా అరిచింది దాంతో రక్తపు మడుగులో ఉన్న శ్రీ బయటికి వచ్చింది అది చూసి శ్రీను వెళ్లి శ్రీ నీ తీసుకోని వచ్చాడు దాంతో పద్దు శ్రీ నీ చూసి "నీకు urgent గా రక్తం కావాలి నేను బ్లడ్ బ్యాంక్ కీ వెళ్లి తీసుకొని వస్తా" అని చెప్పింది. దానికి శ్రీ "పులి ఆకలి వేసిన గడ్డి తినదు పద్దు అలాంటిది నేను ఎలా రుచి లేని చప్పటి రక్తం తాగుతా అనుకున్నావా" అని చెప్పింది దానికి పద్దు "పిచ్చి దానిలా మాట్లాడకు ఒక్కసారి కీ ఏమీ అవుతుంది ఎప్పుడు ఉడుకు రక్తం కావాలి అంటే కష్టం" అని పద్దు మాట్లాడుతూ ఉంటే "నా రక్తం తాగు" అన్నాడు శ్రీను దానికి పద్దు ఏదో చెప్పాలని చూస్తే "ఇదే కరెక్ట్ decision నువ్వు ఇప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్ కీ పోయిన కూడా అక్కడ నీ కోసం ఎవరూ ఉండరు అని గ్యారంటీ ఏంటి అసలే మీ రెండు తెగలకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వీలైనంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే వేరే దారి లేదు మనం కచ్చితంగా ఇది చేసి తీరాలి" అని శ్రీ దగ్గరికి

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *