నా శృంగార ఆత్మ కథ 86

By | June 9, 2021
telugu sex stories నా శృంగార ఆత్మ కథ 86 నేను తల పట్టుకుని ఉఫ్ఫ్ అనుకుంటూ అక్కడ నుండి పక్కకు వచ్చేశా. బిందు కోపంగా ఆ నర్స్ వంక చూసి నా మీద కోపం ఆమె మీద చూపిస్తూ బుద్ది లేదు అలా ఎవడు పడితే వాడు లోపలికి చూస్తుంటే, ఎం చేస్తున్నావ్ ముందే చెప్పొచ్చు గా అంది. బిందు వాడి మీద కోపం తన మీద చూపిస్తుంది అని అర్దం చేసుకున్న ఆ నర్స్ సారి మేడం అంటు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది. బిందు తల తిప్పి మేడం వంక చూసి చూసావా నీ ప్రియుడి బాగోతం అంది. మేడం కోపంగా అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చింది. నేను అక్కడే నిలబడి ఉండడం చూసి ఛీ అంటూ చీదరించుకుని అక్కడ నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. భరత్ బిందు ను చూసాడు. బిందు కోపంగా ముఖం తిప్పుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. భరత్ మేడం బయటకు వెళ్లడం గుర్తొచ్చి బయటకు వెళ్లాడు. కానీ అప్పటికే మేడం ఆటో ఎక్కుతూ కనిపించింది. అది చూసి భరత్ కు ఎం చేయాలో అర్దం కాలేదు.. అనోసరంగా చూసి మేడం కాస్త సంతోషాన్ని కూడా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *