నా తీపి గుర్తులు 497

By | June 9, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 497  జరీనా : నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి రాము. నీకు ఎక్కువగా చెప్పాల్సిన పని కూడా లేదు. సరె నేను డ్రస్ మార్చుకుని వస్తాను. అంటూ జరీనా లోపలికి వెళ్ళి జిమ్ డ్రస్ వేసుకుని హాల్లోకి వచ్చింది. జిమ్ డ్రస్ లో జరీనాని చూసి రాము ఆమె వైపు కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తున్నాడు. షార్ట్ వేసుకోవడంతో ఆమె కాళ్ళు వాక్సింగ్ చేసి నున్నగా మెరిసిపోతున్నాయి....ఆమె మామిడి పళ్ళ లాంటి సళ్ళు స్పోర్ట్ బ్రా లో బంధించి ఉన్నాయి. జరీనాని అలా ఆ డ్రస్ లో ఎప్పుడూ చూసి ఉండకపోయే సరికి ఆమె చాలా మోడ్రన్ గా కనిపిస్తున్నది. దాంతో రాము కన్నార్పకుండా ఆమెను చూస్తున్నాడు. జరీనా : బై రాము…… రాము ఏమీ మాట్లాడలేదు… జరీనా : బై రాము…..

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.