నా తీపి గుర్తులు 509

By | July 30, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 509 డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర చైర్ లో శేఖర్ తల వంచుకుని కూర్చుంటే….శ్యామల అక్కడే నిలబడి తన మొగుడి వైపు చూస్తున్నది. అలా శ్యామల ఒక్క క్షణం శేఖర్ వైపు చూసి తన బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పడుకున్నది. శ్యామల అక్కడ నుండి వెళ్తుంటే శేఖర్ తలెత్తి ఆమె వైపు చూసాడు. శ్యామల బెడ్ మీద పడుకున్నది కాని ఆలోచనలతో నిద్ర పట్టకు అటూ ఇటూ దొర్లుతున్నది. తన భర్త చేసిన గొడవకు శ్యామల చాలా సిగ్గు పడుతున్నది. ఇక బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన రాము తలుపు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *