మా ఇంటి కోడలు 173

By | July 30, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 173 కానీ ఆయనకు అసలు నిజం తెలియదు కదా. నన్ను వీరేంద్ర దెంగిన విషయం తెలిస్తే ఇంకెంత బాధపడుతారో. ఇంకా కన్నా తండ్రి కూడా నన్ను చాలాసార్లు దెంగింది వింటే ఆయన బతకగలరా అనే ఆలోచన వచ్చింది. ఆయన్ని ఓదారుస్తూ ఉన్న ఆయన తప్పు చేశాననే ఫీల్ లోనే కుమిలిపోతున్నారు. ఇదేంటి నేను ఒకటి అనుకుంటే ఒకలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడెలా అంటూ రమ్య వైపు చూసాను నీవైనా చెప్పవే అని.  చుడండి రాజేంద్ర, ఇలాంటి తప్పు అనేది ఒక్కరితో జరగదు. నా ఇష్టం లేకుండా జరగలేదు కదా. అలా అని నీవేమి బలవంతం చేయలేదు కదా. ఎందుకు ఇంతలా బాధపడుతున్నారు. నాకు ఇష్టం ఉండే కదా నీతో సెక్స్ చేసాను. నిజం చెప్పాలంటే నాకు పెళ్ళైన నా భర్త ఉండగానే నీ తమ్ముడు వీరేంద్రతో సెక్స్ చేసాను. అలాగని నేను ఎవరితో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *