నా తీపి గుర్తులు 461

By | January 27, 2021
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 461 ప్రసాద్ డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా రాము కారులో కూర్చుని ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తుంటే ఫోన్ మోగే సరికి ఆలోచనల్లోంచి బయటకు వచ్చి…..రాము : హలో…..మేజర్ : ఏమ్మా రాము…నన్ను కలవాలనుకుంటున్నావా…సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఆర్మీ క్యాంపస్‍కి వచ్చేయ్ …కలిసి మాట్లాడుకుందాం…..(అని ఫోన్ కట్ చెసాడు.)రాము కూడా ఫోన్ పెట్టేసి మేజర్ ఫోన్ చేసి రమ్మనడం ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు.సాయంత్రం నాలుగింటికి ఆర్మీ క్యాంప్‍కి రాము వెళ్ళి అక్కడ మేజర్ నాగేష్ ని 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *