నా తీపి గుర్తులు 488

By | April 17, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 488 దాంతో జరీనా అయూబ్ కి నచ్చినట్టు రెడీ అయ్యి అతన్ని సంతోషపెట్టి ఒప్పించడానికి నిర్ణయించుకుని ఫోన్ తీసుకుని అయూబ్ కి కాల్ చేసింది. జరీనా : హలో….అయూబ్…. అయూబ్ : హలో….చెప్పు జరీనా…. జరీనా : ఎక్కడున్నారు…. అయూబ్ : ఇంకెక్కడుంటాము….బ్యాంకులో ఉన్నాను….ఆడిటింగ్ జరుగుతున్నది… జరీనా : అయితే లేటవుతుందా…. అయూబ్ : అవును జరీనా….కొంచెం లేటవుతుంది…. జరీనా : సరె….తొందరగా వచ్చేయండి…. అయూబ్ : ఏంటి….ఏదైనా అరేంజ్ చేసావా….బెడ్ మీద…. జరీనా : ఆ….అదొక్కటే మిగిలింది….రాత్రి మీరు నన్ను రెచ్చగొట్టి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *