సుధ గృహిణి 224

By | April 17, 2021
telugu sex stories సుధ గృహిణి 224 పాలకొల్లులో.. రమణులిద్దరూ..తమ ప్రియుడు, మొగుడు అయిన, పరంధామయ్య సూచించిన మూడు నాల్గు రోజుల కాలం పళ్ళ బిగువున వొ మాదిరిగా గడిపేస్తూ, తమ కాంతుడి రాక కోసం యెదురు చూడ సాగారు.. పరంధామయ్య ఆ సాయంత్రం ఫోన్ చేసి.. ‘పని అయి పోయింది..మీకు గొప్ప న్యూస్ తో తిరిగి వస్తున్నాను రాత్రి బస్సు లో..రేపు ఉదయానికి మీ ముందుంటాను’ అని చెబుతూంటే, వాళ్ళిద్దరి మనస్సులలో, కోర్కెలు పురులు విప్పిన నెమలులు లా, నాట్యాలు ఆడుతూంటే..ఆడతనాలు పురెక్కిపోతూ, ఆవురావురనసాగాయి. తమ మొగుడు మరునాడు నుండి తమ తోనే వుండబోతున్నాడు..అతనితో పెనుగులాటలకు కోసం అన్నట్లు తమ ఎనర్జీలు..నిలువచేసుకొందాం అన్నట్లు, ఆ ముదితలిద్దరూ, ఆ రాత్రి తమ రాస కేళికి ఉద్వాసన చెబు తూ, తమ తమ గదుల్లో కాళ్ళు ముడుచుకొని, అతి కష్ట పడుతూ, వొ అర్ధ రాత్రి వేళకు నిద్ర లోకి చేర గల్గారు. మరునాడు, నిద్ర లేవగానే ప్రియుడు 8 గంటల ప్రాంతంలో ఇల్లు చేరుతాడని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *